...
...

Πρόεδρος: Βασίλης Κατσούφης | Παραγωγός
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Φρέντζος | Διευθυντής Φωτογραφίας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γεωργίου | Σκηνοθέτης
Γεν. Γραμματέας: Αλέξης Καρδαράς | Σκηνοθέτης
Ταμίας: Αλεξάνρα Μπουσίου | Παραγωγός
Μέλη: Κόρα Καρβούνη | Σκηνοθέτης
Γιώργος Μακρής | Σεναριογράφος

...