...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γιώργος Τσεμπερόπουλος | Σκηνοθέτης – Παραγωγός
Αντιπρόεδρος: Ελίνα Ψύκου | Σκηνοθέτις – Παραγωγός
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Τσούργιαννης | Παραγωγός
Γεν. Γραμματέας: Σύλλας Τζουμέρκας | Σκηνοθέτης
Ταμίας: Ελένη Κοσσυφίδου | Παραγωγός
Μέλη: Σίμος Σαρκετζής | Δ/ντης Φωτογραφίας & Νίκος Πάστρας | Σκηνοθέτης, Μοντέρ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φαίδρα Βόκαλη | Παραγωγός, Σκηνοθέτις