...

Για την εγγραφή σας στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ως τακτικό ή δόκιμο μέλος χρειάζεται:

• Να ενημερωθείτε για τους κανόνες λειτουργίας της ΕΑΚ, μέσω του καταστατικού της.
• Να προταθείτε από δύο τακτικά μέλη της ΕΑΚ, τα οποία θα προσυπογράφουν την αίτηση σας.
• Να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την αίτηση εγγραφής, στο info@hellenicfilmacademy.gr, με την οποία δηλώνετε ότι αποδέχεστε τις διατάξεις του καταστατικού και του κανονισμού ανάδειξης των ετήσιων κινηματογραφικών βραβείων.
• Η αίτηση σας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται η φιλμογραφία σας.
• Μετά τον σχετικό έλεγχο και την έγκριση της αίτησης σας από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα κληθείτε να καταβάλετε το τέλος εγγραφής και την τρέχουσα ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται ετησίως από τη διοίκηση.

Τέλος εγγραφής: 20€ εφάπαξ
Ετήσια συνδρομή: 50€

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, αποκτάτε την ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.