...

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ανάπτυξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, αναθέσαμε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) την εκπόνηση σχετικής μελέτης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση.

Ο τίτλος της μελέτης είναι «Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην Οικονομία» και είναι η πρώτη στο είδος της, που εκπονείται στη χώρα μας.